Opće informacije o trgovačkom društvu

Naziv: Infoart grupa d.o.o.
Adresa: Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 60162542127

Služba za korisnike:

 • email: support@igeus.hr
 • telefon: +385 91 403 4222
 • radno vrijeme: od 8:30 do 16:30 (radnim danom)

Opće odredbe

Tvrtka Infoart grupa d.o.o. (dalje u tekstu: „IG“) pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni epk.igeus.hr (dalje u tekstu: "Internet stranice").

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Ovi Opći uvjeti korištenja internet stranica (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu:„Korisnici“ ili „Korisnik“). Korištenjem Internet stranica Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje Internet stranica u skladu s njima. Pravo Korištenja Internet stranica osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. IG pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da za svu robu i usluge koje se nalaze u distribuciji i prodaji putem ovih Internet stranica ima sklopljene ugovore o prodaji roba i usluga sa stvarnim davateljima tih usluga ili njihovim posrednicima u prodaji.

Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijene na Internet stranicama mogu biti prikazane i u nekoliko svjetskih valuta, s time da je preračunati iznos informativan.

Sjedište IG-a je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internet stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internet stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima u nadležnosti suda u Zagrebu.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran IG.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili emailom), a IG će poslati pismeni odgovor (poštom ili emailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Korištenjem Internet stranica ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja Internet stranica i usluga koje se putem istih pružaju.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 14 godina, upućuje se istog da dalje ne koristi Internet stranice i usluge koje se putem istih pružaju.

Promjene Uvjeta i internet stranica

IG zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internet stranicama.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internet stranica ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

IG zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i Internet stranice, odnosno bilo koji njihov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje Internet stranicama.

IG ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja Internet stranica kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik ove Internet stranice koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole IG-a te prihvaća da IG nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju IG neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih Internet stranica, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internet stranica.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internet stranica te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, IG neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim Internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim IG, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internet stranica od strane Korisnika.

Korisnici ne smiju putem Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja IG, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti ove Internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internet stranica.

Autorska prava

Internet stranice privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama ekskluzivno su pravo IG-a, ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način ovih Internet stranica bez izričitog odobrenja IG-a strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim Internet stranicama Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke (zaporke) ili drugih podataka koje će navesti u postupku registracije Korisnika.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa IG će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila IG ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na ovim Internet stranicama.

IG zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

IG se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). IG se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su SSL (Secure Socket Layer) protokolom, te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

IG neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke na Internet stranicama. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke na Internet stranicama, IG ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno dostave.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) IG ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti Internet stranica i radi poboljšanja njihovih sadržaja i funkcionalnosti.

Cookies („kolačići“) su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti Internet stranica. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookies-e, a ukoliko ih Korisnik želi isključiti, više mu neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizirane početne stranice. IG se ne služi cookies-ima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

IG će koristiti email adresu Korisnika samo za postupak naručivanja i plaćanja na ovim Internet stranicama. Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na IGeus Internet stranice.

Vrste i načini plaćanja

Kupovina na ovim Internet stranicama omogućena je putem kreditnih i debitnih bankovnih kartica: MasterCard, Visa, Diners, American Express i Maestro.


Plaćanje putem bankovnih kartica upravlja treća strana (HT d.d.) kroz uslugu HT PayWay (HT usluga autorizacije i naplate kreditnih i debitnih bankovnih kartica putem interneta), a koja zaprima broj bankovne kartice i ostale podatke isključivo za identifikaciju i odobrenje transakcije.

HT PayWay sticker

Povjerljive informacije o bankovnim karticama (broj kartice, datum važenja i CVV kod) koje Korisnik unosi transferirane su SSL (Secure Socket Layer) protokolom te se iste ne pohranjuju na serverima. IG ne odgovara za slučaj neovlaštenog korištenja podataka bankovne kreditne kartice Korisnika.

T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Transport Layer Security (TLS 1.2) protokol s 256-bitnom enkripcijom podataka i SHA algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

American Express - Jamstvo sigurne online kupnje, MasterCard® SecureCode™, Verified by Visa


Naručivanje i kupnja

Za naručivanje i kupovinu putem ovih stranica Korisnik prolazi sljedeće korake:

 1. Biranje artikala (vrsta, količina, način preuzimanja i dr.)
 2. Registracija (prijava) Korisnika
 3. Prosljeđivanje narudžbe (pregled svih podataka, zadnja kontrola, prihvaćanje Uvjeta i dr.)
 4. Potvrda primitka narudžbe od strane IG-a
 5. Plaćanje - biranje načina plaćanja i upisivanje podataka potrebnih za plaćanje (HT PayWay)
 6. Potvrda o provedenom plaćanju (HT PayWay)
 7. Potvrda kupovine i kreiranje računa za izvršenu kupovinu (IG)

Prigovori i Reklamacije

Svi prigovori i reklamacije mogu se slati u pisanom obliku poštom ili putem emaila na:

 • Infoart grupa d.o.o., Lastovska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 60162542127, email: support@igeus.hr